ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Posted: 16 Ιουνίου 2009 in ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παραιτήθηκε από την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ο κ. Αθανάσιος  Χηράκης, ο οποίος καταγγέλλει :

• Διάλυση των πάντων
• Οικονομικές ατασθαλίες και παραβάσεις των νόμων
• Κατάτμηση των έργων και κατακερματισμό έργων
• Πλαστογραφίες πρακτικών διοικητικού συμβουλίου
• Κυριαρχεί η αδικία και η παρανομία
• Αδιαφορία και εμπαιγμός του Υπουργού για το νέο νοσοκομείο

Διαβάστε τι έλεγε το 2003 ο Ευριπίδης Στυλιανίδης όταν ήταν βουλευτής αντιπολίτευσης και τι έκανε 5 χρόνια αργότερα για τις υποδομές υγείας στο Ν. Ροδόπης

Επειδή εδώ και αρκετό καιρό ασχολούμαστε με τις υποθέσεις του Νοσοκομείου Κομοτηνής εξαιτίας των συνεχών διακηρύξεων και εξαγγελιών των πολιτικών και θεσμικών παραγόντων  της περιοχής μας θεωρήσαμε σκόπιμο να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία από τον κ. Χηράκη για τα όσα συμβαίνουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Μάθαμε, λοιπόν, ότι ο κ. Χηράκης παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου γιατί όπως μας δήλωσε η κατάσταση στο Νοσοκομείο Κομοτηνής έφθασε στο απροχώρητο και η περαιτέρω παραμονή του στο Δ.Σ.  δεν θα ειχε κανένα νόημα αφού τα πάντα έχουν διαλυθεί.

Προσεγγίζοντας από την δική του σκοπιά την όλη αρνητική κατάσταση που σήμερα επικρατεί στο Νοσοκομείο αναφέρθηκε σε μερικά από τα γεγονότα και τις πράξεις που προβληματίζουν και συγχρόνως προκαλούν στον κάθε πολίτη  θλίψη και απογοήτευση.

Ειδικότερα :

1. Έχουν καταγράφει σοβαρές παρατυπίες και οικονομικές ατασθαλίες τα τρία τελευταία χρόνια.

2. Λόγω σοβαρών οικονομικών ατασθαλιών και της συστηματικής παράβασης των νόμων και των εγκυκλίων τόσο η επίτροπος  και στη συνέχεια και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεώρησαν ή δεν ενέκριναν  αρκετά  εντάλματα  πληρωμής γιατί :

α) Γίνεται, και συνεχίζει να γινεται ακόμη, συστηματική κατάτμηση των δαπανών και κατακερματισμός των έργων σε μικρότερα παρά τις απαγορευτικές διατάξεις αλλά και τις έγγραφες εισηγήσεις του προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών για ενιαίο διαγωνισμό και όχι για απευθείας αναθέσεις. Η οποιαδήποτε προσπάθεια συνεπών υπαλλήλων να διαφυλάξουν το κύρος του Νοσοκομείου αλλά και την υπηρεσία από οικονομικές ατασθαλίες έχουν αποτέλεσμα την απομόνωση τους  και την απομάκρυνση τους από τις  οργανικές θέσεις τους.

β) Δεν υπάρχουν εισηγήσεις από τα υπεύθυνα υπηρεσιακά όργανα.

γ) Δεν γίνονται διαγωνισμοί αλλά απευθείας αναθέσεις.

δ) Γίνεται συστηματική καταστρατήγηση των νόμων.

ε) Η μη ύπαρξη εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των έργων και η μη παρακράτηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων συνιστούν σοβαρές παρατυπίες και παραλήψεις.

στ) Δεν εκδίδονται αποφάσεις για την επίβλεψη των εργασιών καθώς και πρακτικά παραλαβής των έργων.

Προμήθεια υλικών χωρίς διαγωνισμό

3) Έγινε προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών εστίασης ύψους δαπάνης 33.22,50€ (από επαγγελματία της Αλεξανδρούπολης για ευνόητους  λόγους) χωρίς διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση, η επίτροπος όμως δεν αποδέχτηκε την δαπάνη επειδή την θεώρησε μη νόμιμη με την υπ’ αριθ. 9/8-4-08 πράξη της.

Ο υπεύθυνος μαγειρείων καταρχήν αρνήθηκε την παραλαβή των συσκευών γιατί δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές και φυσικά ηταν άχρηστες. Επειδή οι συσκευές παρέμεναν για τρεις μήνες μέσα στα κιβώτια και επειδή υπήρξαν αφόρητες πιέσεις αναγκάστηκε να παραλάβει τις συσκευές αναγράφοντας επί του δελτίου παραλαβής την παρατήρηση  «παραλαμβάνω αναγκαστικά τις ηλεκτρικές κουζίνες γιατί δεν τηρούν τις προδιαγραφές, δεν είναι αυτές που ζητήσαμε και επειδή  είναι άχρηστες στην λειτουργία τους».

Με την σειρά του ο προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος, στο σώμα του ιδίου δελτίου επισημαίνει την παρατυπία λέγοντας «υπογράφω με επιφύλαξη γιατί η προμήθεια έπρεπε να γίνει με διαγωνισμό λόγω του ύψους της δαπάνης». Τελικά, παρά τις αντιδράσεις των υπηρεσιακών οργάνων αλλά και παρά την περικοπή της δαπάνης από την επίτροπο  το ποσό πληρώθηκε.

Παραποίηση πρακτικών

Με ευθύνη του διοικητή παραποιούνται και πλαστογραφούνται πρακτικά μετά την υπογραφή τους από τα μέλη του ΔΣ. Το συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε για συγκεκριμένη εργασία το ποσό των 15.000€, όμως μετά τις υπογραφές διεγράφη το ποσό που ενέκρινε το Δ.Σ. και στη θέση του  γράφτηκε το ποσό των 45.000€ ενώ παραποιήθηκε και το σκεπτικό στα πρακτικά.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Ιωάννης Καβαρατζής

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Ιωάννης Καβαρατζής

Η υπόθεση δρομολογήθηκε και μεθοδεύτηκε από τον κ. Καβαρατζή που έφερε το θέμα στο Δ.Σ. εκτός ημερήσιας διάταξης στο τέλος της συνεδρίασης χωρίς καμία εισήγηση από τα αρμόδια  και υπεύθυνα υπηρεσιακά όργανα και χωρίς ενημέρωση των μελών του ΔΣ. Ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας αρνήθηκε να υπογράψει το ένταλμα πληρωμής με το σκεπτικό ότι έπρεπε να γίνει διαγωνισμός και όχι ανάθεση.

Απομόνωση υπαλλήλων

Οσοι υπάλληλοι κάνουν καλά την δουλειά τους και διαμαρτύρονται για τις διάφορες ατασθαλίες απομονώνονται και παροπλίζονται για να μην ενοχλούν όπως έγινε με την υποδιευθύντρια διοικητικής υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι είναι πτυχιούχος Ανωτάτης σχολής  και τον προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών. Θλίψη και απογοήτευση διακατέχει τους εργαζομένους.

Οικονομικά δεδομένα

Το έλλειμμα της χρήσης 2006 συνολικού ποσού 3.203.817€ τέθηκε στο αρχείο παρά τις επίμονες προσπάθειες για ερευνά για την τελική του τακτοποίηση. Η απογραφή και ο ισολογισμός που συντάσσονται κάθε χρόνο δεν έχουν κανένα οικονομικό και λογιστικό ενδιαφέρον. Δεν γίνεται βέβαια πραγματική απογραφή αφού δεν καταμετρώνται τα υλικά, απλά κάθε φορά γινεται αντιγραφή από την λογιστική απογραφή, γεγονός που δεν παρουσιάζει διαφορές.

Τέλος, δεν ικανοποιήθηκε ποτέ το αίτημα για οικονομικό έλεγχο από  την οικονομική επιθεώρηση του Υπουργείου Υγείας.

Νέο Νοσοκομείο

Η μέχρι τώρα αδιαφορία και ο εμπαιγμός από τον Υπουργό μας αλλά και   από το Υπουργείο Υγείας δεν συνηγορούν ούτε συμβάλουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Όνειρα και ελπίδες για την ανέγερση ενός νέου και σύγχρονου νοσοκομείου δυστυχώς πήγαν στα αζήτητα.

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Αθανάσιος Χηράκης

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κομοτηνής κ. Αθανάσιος Χηράκης

Είναι γεγονός και όρος απαράβατος ότι όταν κάποιος πολιτικός ασκεί άμεση ή έμμεση  διοίκηση είναι υποχρεωμένος να καταγράφει και να ιεραρχεί όλες τις ανάγκες σε έργα της πόλης του ή του Νομού του, να παίρνει σοβαρά υπόψη του τις εντάσεις τους για την ικανοποίηση και τότε θα διαπιστώσει ότι την πρώτη θέση σίγουρα κατέχει η Υγεία και το καινούργιο και σύγχρονο Νοσοκομείο που έχει ανάγκη  η πόλη μας.

Τι έλεγε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης το 2003

Επειδή κατηγορήσαμε πιο πάνω τον Υπουργό μας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, για εμπαιγμό και αδιαφορία για το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής, το οποίο κατάντησε το σύγχρονο «γεφύρι της Άρτας» καθώς εξαγγελίες ακούμε αλλά νοσοκομείο δεν βλέπουμε εδώ και 5 χρόνια, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε τι έλεγε μεταξύ άλλων το 2003 ο Ευριπίδης Στυλιανίδης όταν ακόμα ήταν βουλευτής Ροδόπης της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ερώτηση που κατέθετε στο Κοινοβούλιο στον τότε Υπουργό Υγείας του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην ΑΜ-Θ.

«Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις και εξαγγελίες του πρωθυπουργού, κατάσταση των υποδομών υγείας στη χώρα μας είναι απαράδεκτη. Η κατάσταση αυτή είναι εντονότερη στη Θράκη καθώς οι υποδομές είναι κατά πολύ κατώτερες του εθνικού μέσου όρου.

….Όσον αφορά τις κλίνες στη δε Ροδόπη, που διαθέτει μόλις 210 κλίνες αναλογεί 1 κλίνη για 485 κατοίκους! Οι ελλείψεις είναι ακόμα μεγαλύτερες σε ότι αφορά τις ΜΕΘ.

…στη Ροδόπη υπάρχει μόλις 1 αξονικός τομογράφος και κανένας μαγνητικός. Όλα αυτά καταδεικνύουν την περιφρόνηση της κεντρικής εξουσίας προς την περιφέρεια και ιδιαίτερα για τη Θράκη στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

…ερωτάται ο κ. υπουργός : τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση ώστε η Θράκη και ιδιαίτερα η Ροδόπη να προσεγγίσει τουλάχιστον τις διεθνείς προδιαγραφές, σε ότι αφορά την ύπαρξη ΜΕΘ και ΜΑΦ καθώς και αξονικών και μαγνητικών τομογράφων; Θεωρείται ότι οι υπάρχουσες υποδομές υγείας καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του Νομού Ροδόπης;».

Αυτά έλεγε και ρώταγε τότε το 2003 ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και αν το ΠΑΣΟΚ δεν πρόλαβε να υλοποιήσει τίποτα από τα παραπάνω καθώς λίγους μήνες αργότερα έχασε την εξουσία, εμείς ρωτάμε τον κ. Στυλιανίδη.

Τι από όλα όσα ο ίδιος έλεγε έκανε η ΝΔ τα τελευταία 5 χρόνια που είναι κυβέρνηση; Θεωρεί σήμερα ο ίδιος ότι οι υπάρχουσες υποδομές υγείας καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της Ροδόπης;

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s